Telefon: 723 893 911 E-mail: punkt77@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

Oferujemy swoim klientom stałą obsługę w zakresie BHP i PPOŻ. Decyzja o przekazaniu prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu nie jest dziś tylko sposobem na obniżenie kosztów, ale świadomym i strategicznym wyborem sposobu funkcjonowania firmy.

Przeprowadzamy wszystkie rodzaje szkoleń dla pracowników (wszystkie rodzaje stanowisk), pracowników służby BHP, osób kierujących pracownikami i pracodawców. Ukończenie szkolenia potwierdzamy wystawieniem imiennego zaświadczenia.

Przeprowadzamy kontrolę warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP, by zwiększyć bezpieczeństwo Państwa pracowników w miejscu pracy.  Pomagamy w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP. Stanowimy pierwszorzędne źródło informacji i doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów BHP.

Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego i opracowujemy wymaganą przepisami dokumentację związaną z oceną ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.
Tworzymy dokumentację powypadkową dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

Zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy prowadzimy wszelkiego rodzaju rejestry. Ład i kompletność w dokumentacji zapewniane przez naszą firmę jest podstawowym czynnikiem do uniknięcia konfliktów z Państwową Inspekcją Pracy na tej płaszczyźnie.

Oferujemy szkolenia dla pracowników zatrudnionych przy bezpiecznym użytkowaniu, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Szkolenia wstępne i okresowe adresowane są do pracowników, firm działających, bądź chcących działać przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz osób kierujących takimi pracami – brygadzistów, kierowników i pracodawców.